NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Hibridna sončna elektrarna

 = aktivno upravljanje z energijo

Energetska neodvisnost

Smo v dobi, ko elektrika dobiva vedno večji pomen. Elektrika je pomemben vir energije na področju mobilnosti, ogrevanja, hlajenja in v industriji. Na drugi strani se v zadnjih letih močno povečuje število novo inštaliranih sončnih elektrarn.  Zaradi velikega povečanja novo priključenih proizvodnjih in porabniških virov, je električno omrežje pred novim izzivom. Posodobitev omrežja je nujna, a težko sledi zahtevam na strani odjemalcev. Posledično na določenih območjih elektro distribucijska podjetja zavračajo soglasja za priključitev novih proizvodnjih virov oziroma oddajo električne energije v omrežje.

Vedno bolj se uveljavlja koncept hibridne sončne elektrarne, ki združuje tradicionalne sončne panele z naprednimi hranilniki električne energije. Hranilnik električne energije sestavljajo baterije in sistem za nadzor polnjenja baterijskih celic. Tehnologija proizvodnje hranilnikov električne energije je v zadnjem času močno napredovala. Ta inovativna tehnologija ne omogoča samo samooskrbo z električno energijo, ampak zagotavlja tudi zanesljiv vir energije v primeru izpada omrežja. Hibridne sončne elektrarne predstavljajo ključ do zanesljive in stabilne oskrbe z električno energijo sedanj in v prihodnosti. Tehnologija hranilnilnkov električne energije spreminja pristop k energetski neodvisnosti in trajnosti.

Kaj  je hibridna sončna elektrarna?

Hibridna sončna elektrarna je inovativen sistem, ki združuje solarne panele, hranilnik električne energije in sistem za upravljanje z energijo. Ključen del te elektrarne predstavlja hibridni solarni razsmernik. Ta omogoča priključitev solarnih panelov na eni strani in hranilnika na drugi strani. Hibridna sončna elektrarna ni samo proizvodnji vir energije, temveč tudi akumulator, kar omogoča dinamično prilagajanje potrebam, in v primeru večtarifnega sistema, zagotavlja dodatne prihranke.

Poraba električne energije se dnevno in pa znotraj dneva spreminja. Spodnja ilustracija prikazuje značilno krivuljo proizvodnje in porabe električne energije znotraj enega dneva. Opazimo lahko, da poraba energije doseže svoj vrhunec v dopoldanskih urah, predvsem med 8. in 10. uro. Proizvodnja električne energije je odvisna od sončnega obsevanja, v splošnem pa sledi obliki parabole. V večernih urah se proizvodnja električne energije zmanjša, hkrati se poveča aktivnost gospodinjstev, zato je v porastu odjem.

Hibridna sončna elektrarna presežke energije shranjuje v hranilniku električne energije. Energija bo v hranilniku ostala dokler je ne potrebujemo. Sodobni hranilniki praktično niso več omejeni s številom ciklov, zato jih običajno polnimo in praznimo na dnevni ravni. V dnevnem času se baterije napolnijo, v nočnem času in ob oblačnih dnevih pa imamo neprekinjeno oskrbo z lastno energijo. S takšnim sistemom imamo pravo samooskrbo z električno energijo, saj se energija proizvaja in porablja na mestu odjemalca. Povedano drugače električne energije ne oddajamo v omrežje. Hibridni solarni sistemi povečujejo zanesljivost in učinkovitost električne oskrbe, prinašajo prihranke in so rešitev za področja s slabim oziroma brez električnega omrežja.

Brez oddaje viškov v omrežje

Ključna prednost objektov s hibridno sončno elektrarno je neodvisnost od električnega omrežja. Hibridna sončna elektrarna je razširljiva, to pomeni, da jo uporabnik lahko nadgrajuje in prilagodi svojim specifičnim energetskim potrebam. Ta fleksibilnost je še posebej dobrodošla, saj se potrebe po električni energiji sčasoma spreminjajo, običajno se povečujejo.

Prilagodljivost: Hibridna sončna elektrarna omogoča uporabniku prilagoditev glede na trenutne in prihodnje potrebe po električni energiji. To pomeni, da je mogoče sistem zasnovati tako, da ustreza tako majhnim gospodinjstvom kot večjim industrijskim odjemalcem. Pri dimenzioniranju hibridnega sistema je potrebno poiskati pravo ravnovesje med številom solarnih panelov in kapaciteto hranilnika. Pravo število solarnih panelov je pomembno z vidika dnevne povprečne dnevne proizvodnje, ki mora ustrezati naši dnevni porabi. Na drugi strani je velikost električnega hranilnika odvisna od našega profila porabe oziroma odjema. V kolikor primeru popolnega ujemanja hranilnika pravzaprav nebi potrebovali, v praksi pa velikost hranilnika električne energije pribljižno enaka količini energije, ki jo sončna elektrarna pri polni moči proizvede v dveh urah. Za 10 kW hibridno elektrarno bi v tem primeru izbrali kapaciteto hranilnika 20 kWh.  Pri dimenzioniranju moramo upoštevati tudi sezonska nihanja in večjo proizvodnjo v letnem času.  

Razširljivost: Hibridne sončne elektrarne je mogoče enostavno nadgraditi. Če se potrebe po energiji v prihodnosti povečajo, lahko uporabnik doda solarne panele ali poveča kapaciteto hranilnika električne energije. Možnost razširitve zagotavlja, da bo elektrarna zadostila  potrebam gospodinjstva v daljšem časovnem obdobju. Predvidena življenska doba hibridne sončne elektrarne je vsaj 15 let, z vzdrževanjem pa vsaj 25 let.

Glavna prednost hibridne sončne elektrarne je samooskrba z električno energijo. Predstavljena vidika – prilagodljivost in razširljivost – pa zagotavljata, da hibridna sončna elektrarna ni le učinkovita rešitev za trenutne potrebe, ampak predstavljaja dolgoročno investicijo, ki se lahko prilagodi in raste skupaj z uporabnikovimi potrebami.

Berite naprej