NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

JP OVE 01

 = aktivno upravljanje z energijo

Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Izključuje se dodelitev pomoči samo za shranjevanje energije brez proizvodne naprave​

Predmet subvencije

Podrobnosti o proizvodnih napravah in hranilnikih:

1. Proizvodne naprave: Vključujejo fotonapetostne elektrarne, vetrne elektrarne, proizvodnjo električne energije iz vodne energije, soproizvodnjo iz geotermalne energije, bioplina, lesne biomase, ter toplotne črpalke in sprejemnike sončne energije​.

2. Hranilniki: Pomoč za shranjevanje se dodeli glede na kapaciteto hranilnika in je povezana z inštalirano močjo proizvodne naprave​

3 …

Pogoji za prijavo na javni poziv in dodelitev pomoči

Na javnem pozivu lahko sodelujejo subjekt-prijavitelj, ki je vpisan v poslovni register in izkazuje registrirano dejavnost proizvodnje električne energije ali toplote, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • samoupravna lokalna skupnost.

Pogoji za prijavo, posebni trajnostni in tehnični pogoji za upravičenost do pomoči posamezne tehnologije proizvodnih naprav so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Višina in intenzivnost pomoči

Najvišja višina pomoči je izražena v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in se razlikuje za prijavljen tip naprave.

Rok za dokončanje projekta in začetek obratovanja nove proizvodne naprave:

– Proizvodna naprava mora začeti obratovati v 30 mesecih od dneva izdaje odločbe o dodelitvi pomoči​.

Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 80 milijonov evrov. Za sklop sončnih elektrarn je namenjenih 42 milionov evrov. Intenzivnost pomoči se prilagodi glede na velikost podjetja, pri čemer ne sme preseči 45% skupnih stroškov projekta za velika podjetja, z možnostjo povečanja za mala in srednja podjetja​.

Berite naprej

Hibridna sončna elektrarna

Hibridna sončna elektrarna

Energetska neodvisnostSmo v dobi, ko elektrika dobiva vedno večji pomen. Elektrika je pomemben vir energije na...