NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Novi tarifni sistem

 = aktivno upravljanje z energijo

Objavljene so podrobnosti novega tarifnega sistema za obračunavanje omrežnine, ki bo stopil v veljavo 1. julija 2024. Glavni cilj tega sistema je spodbuditi uporabnike k prilagoditvi svojega odjema električne energije, in s tem prispevati k razbremenitvi distribucijskega elektroenergetskega sistema, še posebej v času največje obremenitve omrežja.

Značilnosti novega tarifnega sistema so:

 • Obračunavanje po 15-minutnih intervalih
 • Dve sezoni z različnimi tarifami: Višja tarifa bo veljala med novembrom in februarjem, nižja pa med marcem in oktobrom.
 • Pet časovnih blokov: V dnevu bodo nastopili trije različni časovni bloki, pri čemer bodo tarife za uporabo omrežja višje v času največje obremenitve in nižje v času manjše obremenitve.
 • Razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo: Uporabnik lahko spremeni dogovorjeno obračunsko moč, v kolikor to preseže, plača presežno obračunsko moč.
Pomembne informacije za uporabnike:
 • Dogovorjena moč: Predstavlja vnaprej določeno obračunsko moč uporabnika sistema. Uporabniki bodo lahko spremenili dogovorjeno moč, če njihove navade odjema ne odražajo več trenutne realnosti. Spremembe dogovorjene moči je mogoče opraviti do 20. septembra tekočega leta.
 • Presežna moč: Če odjem preseže dogovorjeno moč v posameznem časovnem bloku, se obračuna omrežnina za presežno moč.
 • Prehodno obdobje: Za leto 2024 in 2025 ne bo obračunavanja presežne moči za uporabnike sistema s priključno močjo do 43 kW, ki ne spremenijo dogovorjene moči.

  Porazdelitev časovnih blokov je določena s spodnjo tabelo

  Obračun omrežnine po novi metodologiji

  Cenik omrežnine po novem tarifnem sistemu je objavljen na: https://www.uradni-list.si/

  Naredili bomo izračun omrežnine po novi metodologiji za odjemalca, katerega dogovorjena obračunska moč je v vseh petih časovnih blokih enaka 5 kW. Mesečno porabo električne energije 900 kWh,od tega 300 kWh znotraj vsakega časovnega bloka. Izračun bomo naredili za višjo sezono.  Dogovorjeno obračunsko moč bo za vsakega odjemalca posebaj pripravil elektro distributer (Elektro Ljubljana, Primorska, Celje, …). V kolikor je uporabnik ne preseže, ne plača presežne obračunske moči.

  Pomembna je še razvrstitev uporabniški nivo. Za gospodinjstva in male poslovne odjemalce je ta 0. Uporabniški nivo 1 velja za odjemalce, ki so priključeni na SN napetost direktno na transformator. Vir: http://pisrs.si/

  Omrežnino sestavlja del obračunan glede na moč in del obračunan glede na količino prevzete energije znotraj časovnega bloka.

  Za časovni blok 1 je izračun naslednji 0,24923 eur/kW/mesec x 5 kW+ 0,00663 eur/kWh/mesec x 300 kWh = 3,235 eur/mesec
  Za časovni blok 2 je izračun naslednji 0,04877 eur/kW/mesec x 5 kW+ 0,00620 eur/kWh/mesec x 300 kWh = 2,1 eur/mesec
  Za časovni blok 3 je izračun naslednji 0,01103 eur/kW/mesec x 5 kW+ 0,00589 eur/kWh/mesec x 300 kWh = 1,82 eur/mesec

  Skupaj 7,16 eur/mesec

  Izračun temelji na tarifah, ki so predpisane do konca leta 2024. V letu 2025 stopijo v veljavo nove tarifne cene. V obdobju od 1.7 do konca leta bi gospodinjski odjemalec tako plačal 42,96 eur.

  Določena je tudi tarifna postavka omrežnine za priključno moč. Ta je za drugo polovico leta določena pri 57,95 eur/kW. V prvi polovici leta je tarifna postavka za obračunsko moč za gospodinjski odjem 39,97 eur/kw.

  Priložnosti novega tarifnega sistema

  Novi sistem obračuna omrežnine z tarifnimi razredi daje večji poudarek na razporeditev moči uporabnikov skozi dan in dodatno obremenjuje tiste, ki se temu ne bodo prilagodili. Potrebno je poudariti, da se omrežnina izračunava samo za odjem električne energije, zato lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn, s tem ne bodo dodatno obremenjeni. Hkrati pa sistem obračunavanje usmerja odjemalce v smeri samooskrbe oziroma samozadostnosti z električno energijo. Kdor bo lahko električno energijo proizvedel oziroma shranil, ter s tem zmanjšal električno moč in odjem energije iz omrežja, bo s tem prihranil.

  Berite naprej

  Hibridna sončna elektrarna

  Hibridna sončna elektrarna

  Energetska neodvisnostSmo v dobi, ko elektrika dobiva vedno večji pomen. Elektrika je pomemben vir energije na...