NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Sončna elektrarna v 2024 po novem sistemu … ugodna elektrika

 = aktivno upravljanje z energijo

S koncem leta 2023 se je končal sistem “Neto-meritev” in s tem letnega obračuna porabljene in proizvedene električne energije. S tem se postavlja vprašanje donosnosti sončne elektrarne za odjemalce, ki razmišljajo o postavitvi elektrarne po novem modelu. 

Po novem modelu se bo odjemalcem zaračunavala vsa iz omrežja prevzeta električna energija. Nadgrajeni električni števci, ki so vgrajeni v 95% slovenskih gospodinjstev beležijo porabo električne energije v 15-minutnih intervalih. Dobavitelji električne energije dobijo podatke s števca za odjemalca in določijo porabo in proizvodnjo električne energije znotraj 15-minutnega intervala. Električno energijo, ki je bila prevzeta iz omrežja bodo odjemalci plačali skladno s veljavnim cenikom. Za proizvedeno električno energijo bodo odjemalci pri dobaviteljih prejeli DOBROPIS. Ugodnosti se bodo med dobavitelji razlikovale, so pa nekateri dobavitelji že objavili cenike za oddano električno energijo. Cene za oddano električno energijo so predvidoma 20-30% nižje od cene za prevzeto energijo. Uporabniki bodo po novem modelu spodbujani, da se električna energija porabi na mestu proizvodnje.

Odjemalci bodo za oddano električno energijo prejeli dobropis, katerega bodo uporabili pri plačilu prevzete električne energije. Dobropis bodo uporabniki lahko koristili v istem mesecu ali pa ga bodo prenesli v naslednji mesec.

 

Dimenzioniranje sončnih elektrarn se bo prilagodilo novem modelu. Če je dosedanji model spodbujal izenačevanje proizvedene in porabljene električne energije na letni ravni, to ne velja več za novi model. Po novem modelu bistveno uskaditi profil proizvodnje in porabe na dnevni ravni. Izenačevali bomo dnevno proizvodnjo in porabo v sezoni, ko porabimo največ električne energije.  Hiša na primorskem, ki za hlajenje uporablja klimo, bo imela sončno elektrarno, ki v povprečju proizvede enako količino kot jo porabi klimatska naprava.

Odjemalec na gorenjskem, ki se ogreva s toplotno črpalko, bo s sončno elektrarno v zimskih mesecih proizvedel del potrebne električne energije. Drugi del stroška bo poravnal z dobropisom, ki ga je prejel v preteklih mesecih.

Nujni bodo hranilniki električne energije

Proizvodnja in poraba je dinamična in neodvisna ena od druge. Hranilniki električne energije bodo skrbeli za usklajevane porabe in proizvodnje električne energije. V tem pogledu se bo nov sistem pospeševal pravo samooskrbo, ker odjemalec porablja lastno lokalno proizvedeno električno energijo. Sončna elektrarna je tako proizvodni del sistema, ki skrbi za optimalno razporejanje porabe električne energije. Do sedaj je nalogo hranilnika prevzelo omrežje. Ob povečanemu številu iz sončnih elektrarn, – te so v letu 2023 pokrile več kot 4% potreb po električni energiji, bodo potrebne vgradnje hranilnikov.

V marcu in v začetku poletja prihajajo nove subvencije s strani Borzen, ki bodo namenjene pokritju investicij v sončne elektrarne in hranilnike.

 

Komu se torej splača postavitev sončne elektrarne po novem soglasju? Brez “neto-meritev”.

Odjemalci si s postavitvijo sončne elektrarne lahko znižajo strošek za električno energijo, omrežnino in druge prispevke. Pomembno je razmerje med investicijo in prihrankom. Investicija se še vedno najbolj izplača odjemalcem z zelo veliko porabo električne energije. To so lahko naprimer odjemalci z stalnimi električnimi porabniki, kot so skrinje, hladilnice, klimatske naprave, …Za to skupino se izračun praktično ne spremeni. Sončna elektrarna naj bo primerno dimenzionirana, tako da bo pokrivala le lastne potrebe. Po novem sistemu sončne elektrarne prilagodimo na manjšo moč, dimenzioniranja sončnih elektrarn “na rezervo” je manj. 

 
Neto obračun ostaja v veljavi za obstoječe sončne elektrarne

Za uporabnike, ki so vlogo za pridobitev soglasja oddali do konca leta 2023, je v veljavi sistem “Neto-meritev”. Čas za postavitev sončne elektrarne po pridobljenem soglasju je do konca leta 2024. Dokler bodo te sončne elektrarne delovale, se bo za njih obračunavanje oddane in prevzete električne energije še naprej izvajalo na letni ravni kot je določeno s sistemom neto meritev.

Berite naprej

Hibridna sončna elektrarna

Hibridna sončna elektrarna

Energetska neodvisnostSmo v dobi, ko elektrika dobiva vedno večji pomen. Elektrika je pomemben vir energije na...

Novi tarifni sistem

Novi tarifni sistem

Objavljene so podrobnosti novega tarifnega sistema za obračunavanje omrežnine, ki bo stopil v veljavo 1. julija 2024....