NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Subvencije Borzen za sončne elektrarne

 = aktivno upravljanje z energijo

Za elektrarne po sistemu “net-metering”

Borzen, operater trga z električno energijo in pa center za podpore, postopoma prevzema subvencije in financiranje v povezavi z zeleno proizvodnjo električne energije. Sem seveda spadajo tudi subvencije za sončne elektrarne. Podpore so poznane že od prej in jih je v preteklosti dodeljeval Ekosklad.

Nepovratne finančne spodbude, ki so na voljo v skladu z javnim pozivom JP SO-01, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024, so namenjene spodbujanju naložb v nakup in vgradnjo naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjstev z električno energijo, pridobljeno iz sončne energije, ter za shranjevanje te energije. Skupno razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu znašajo 14 milijonov evrov.

Na tem javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  • Je lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo (v nadaljevanju: lastnik).
  • Je etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
  • Je družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo. 
Višine subvencij ostajajo nespremenjene

Višina naložbene pomoči je naslednja:

  • 500,00 EUR za vsak kilovat (kW) inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.
  • 50,00 EUR za vsak kilovat (kW) inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.

Ta pomoč velja za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, vključujejo stroške nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroške montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema, ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme, priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

 

Zahtevki se lahko vložijo za:

  • Individualno samooskrbo
  • Skupnostno samooskrbo za večstanovanjsko rabo
  • Skupnostno samooskrbo za skupnost obnovljivih virov energije (OVE).

Roki za oddajo zahtevkov so odprti do 1. 4. 2025.

Povezava za oddajo prijave Borzen

 

Berite naprej

Hibridna sončna elektrarna

Hibridna sončna elektrarna

Energetska neodvisnostSmo v dobi, ko elektrika dobiva vedno večji pomen. Elektrika je pomemben vir energije na...

Novi tarifni sistem

Novi tarifni sistem

Objavljene so podrobnosti novega tarifnega sistema za obračunavanje omrežnine, ki bo stopil v veljavo 1. julija 2024....