NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Vzdrževanje sončne elektrarne

Vzdrževanje sončne elektrarne

Amsterdam Media Group Marketing
Na kakšen način vzdržujemo sončno elektrarno?

Vzdrževanje sončne elektrarne je sestavljeno spremljanja delovanja, pregledov in servisa. Sodobne sončne elektrarne spremljajo tisoče različnih parametrov delovanja, zato smo o obstoju napake velikoktrat obveščeni takoj, ko se ta pojavi. Za sončno elektrarno, naj si bo hibridno ali brez hranilnika, so predvideni periodični pregledi. Ti pregledi se pri večjih elektrarnah opravljajo vsakoletno. Pri manjših samooskrbnih elektrarnah imamo nameščene optimizatorje oziroma odklopnike, ki zagotavljajo dodatno varnost, zato je periodika pregledov lahko daljša. Fotonapetostne panele sončne elektrarne je potrebno čistiti po potrebi. V večini primerov je čiščenje sončne elektrarne priporočljivo na 4 leta, s tem pa se izboljša proizvodnjo električne energije. Z rednimi pregledi in vzdrževanjem, poskrbimo, da se v primeru napake ta čim prej odpravi in je s tem povezan izpad proizvodnje čim manjši. Našim kupcem omogočamo tudi sklenitev paketa vzdrževanja vseh vrst sončnih elektrarn.

Na kakšen način čistimo solarne panele?

Solarne panele vedno čistimo z demineralizirano vodo. To je lahko deževnica ali voda, ki gre skozi napravo, ki odstrani apnenec, ki bi se sicer izločil na površini panelov. Čiščenje panelov priporočamo enkrat na 3 do 5 let. Če je vaša domača elektrarna blizu makadamske ceste, žage, kamnoloma ali drugih virov povečanih količin prahu, priporočamo pogostejše čiščenje oz. čiščenje po potrebi. Panele čistimo brez uporabe agresivnih čistil in žičnatih krpic, ki bi lahko poškodovale steklo na panelih.

Kakšen je postopek gašenja objekta s sončno elektrarno v primeru požara?

V kolikor je sončna elektrarna montirana po vseh zahtevah in predpisih, ta ne predstavlja večje požarne ogroženosti objekta kot je predstavljajo druge električne naprave. Mikro sončne elektrarne morajo po Uredbi o samooskrbi ob izklopu zagotavljati varno napetost (kar po definiciji pomeni napetost nižjo od 120 Vdc oziroma 50 Vac). Varna napetost pomeni, da potencialen tok ni nevaren za človeka. V primeru požara je postopek gašenja objekta, na katerem je nameščena sončna elektrarna za samooskrbo, enak kot pri ostalih objektih. Fotonapetostne module se lahko, po predhodnem izklopu sončne elektrarne, nemoteno in varno gasi z vodo.

Kakšen je postopek reciklaže starih fotonapetostnih modulov?

Fotovoltaika je mlada tehnološka panoga, zato je povprečna starost sončnih elektrarn nižja od 10 let. To pomeni, da je odpadnega materiala zaenkrat relativno malo. Pomena reciklaže fotovoltaičnih modulov se zavedamo tudi pri EnergijaSOL, zato smo člani skupne sheme ravnanja z električno in elektronsko opremo, s katero upravlja družba ZEOS. Slednja preko sheme jamči za zbiranje ter ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, kamor sodi tudi predelava odsluženih delov sončnih elektrarn. Za njihovo reciklažo namenjamo del sredstev od vsake prodane sončne elektrarne. Na ta način skrbimo za reciklažo odslužene opreme (modulov, komponent) in ponovno uporabo materialov pri proizvodnji novih komponent.

Servis in vzdrževanje

Optimalno delovanje in varnost

Omogočamo sklenitev dolgoročne pogodbe o vzdrževanju, saj le ta omogoča redno spremljanje delovanja vaše sončne elektrarne v daljšem časovnem obdobju. S sklenitvijo dolgoročne pogodbe za vzdrževanje si lahko zagotovite cenovne ugodnosti, naši izkušeni serviserji pa bodo poskrbeli za optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo vaše sončne elektrarne. Z rednim vzdrževanjem bomo zagotovili brezskrbno uporabo vašega sistema in preprečili nepotrebne stroške popravil v prihodnosti.

Ekipa Energijasol

Dolga življenska doba elektrarne

Paket vzdrževanja

Redno vzdrževanje vašega objekta je del naše ponudbe. Zagotovili bomo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo vaše sončne elektrarne. Storitev vzdrževanja vključujejo kontrolo panelov, razsmernikov, DC-AC opreme, pregled električnih vodnikov in ostale opreme. 

Meritve inštalacij

Meritve električne inštalacije je potrebno opravljati redno

Čiščenje panelov

Za največji izkoristek panelov je priporočljivo letno spiranje panelov

Vizualni pregled

Za oceno stanja in preprečitev poškodb

Varnost

Vzdrževanje elektrarne je nujno z vidika zagotavljanja varnosti in optimalnega delovanja

Stopimo v stik

Imate vprašanje, sporočilo, pohvalo ali pritožbo? Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.

Naša izkušena ekipa svetovalcev in strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala in svetovala pri izbiri najboljše rešitve za vaš primer. Oddajte obrazec, v najkrajšem možnem času vas bomo kontaktirali.