NE SPREGLEJTE: Rešitve za izravnavo konic v industriji s hranilnikom električne energije. >> KLIK

Vzdrževanje sončne elektrarne

 = aktivno upravljanje z energijo

Paket vzdrževanja

Nudimo paket letnega vzdrževanja sončne elektrarne, s čimer zagotavljamo optimalno delovanje in podaljšujemo življenjsko dobo vaše sončne elektrarne. Vzdrževalne storitve obsegajo temeljito kontrolo komponent, v to je vključen pregled solarni modulov s termovizijsko kamero, pregled delovanja razsmernikov, pregled kabelskih povezav in kontaktov. Poleg tega poskrbimo za izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev in zahtev zavarovalnic glede električne varnosti vaše sončne elektrarne, in s tem varno in zanesljivo obratovanje.

Letno preventivno vzdrževanje sončne elektrarne zajema:
o Splošni pregled
▪ Pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije
▪ Pregled splošnega stanja celotne inštalacije (vodniki, kontakti, korozija)
▪ Kontrola solarnih modulov (pregled kamero)
▪ Kontrola ozemljitve in sistema zaščitnih vodnikov
▪ Kontrola tokovnih in napetostnih zaščit (indikatorji)
o Pregled delovanja razsmernikov
o Pregled proizvodnje elektrarne
o Diagnostika morebitnih motenj v delovanju in potencialnih okvar, pregled delovanja elektrarne z IR kamero
o Meritve elektroinštalacije (razsmerniki)
o Fizični pregled strelovoda
o Zapisnik z dokazilom o opravljenem servisnem pregledu
o Manjša popravila
o Letno poročilo o delovanju elektrarne (analiza izplena, popis napak, strokovno mnenje o delovanju, predlogi
optimizacije delovanja)
o Čiščenje modulov (dodatna ponudba)

Meritve in pregledi morajo biti opravljeni skladno z veljavno zakonodajo.
Na zahtevo naročnika (proti doplačilu) je mogoče zagotavljati intervencijske preglede tudi med letom, zlasti po izrednih vremenskih razmerah.

MERITVE nizkonapetostnih inštalacij

in sistema zaščite pred delovanjem strele

Priključevanju električnih inštalacij ali spremembah na električnih inštalacijah moramo upoštevati veljavne predpise. Med temi sta najpomembneša Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UL RS, št. 41/2009) in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UL RS, št. 28/2009). Pravilnika se sklicujeta na aktualne tehnične smernice, ki se lahko posodabljajo. Za elektro stroko sta najpomembnejši prenovljeni smernici TSG-N-003:2021 ter TSG-N-002:2021. Skladno s pravilnikom je potrebno ob priključitvi, kasneje pa periodično izvajati preglede sistema zaščite pred strelo in pregled električnih inštalacij. To velja tudi za sončne elektrarne, ustreznost se dokazuje z izvedenimi meritvami, ki se preverjajo predvsem pri poslovnih objektih. Preglede in meritve nizkonapetostne inštalacije in sistema za zaščito pred delovanjem strelo izvajamo za vse vrste nizkonapetostnih inštalacij.

ČIŠČENJE

Sončne elektrarne nudijo dolgoletno brezhibno delovanje, k temu pa lahko pripomoremo z rednim in strokovnim vzdrževanjem solarnih panelov. Pomemben del vzdrževanja je čiščenje solarnih modulov, na katerih se s časom naberejo nečistoče. Količina nečistoč je odvisno predvsem od okoljskih pogojev, števila delcev v zraku in naklona modulov. Priporočamo letno vzdrževanje solarnih panelov oziroma vsaj odstranitev večjih nečistoč, ki se naberejo na površini. Površina panela je gladka, zato se umazanija težko oprime površine. Solarne panele čistimo s sredstvom, ki preprečuje nabiranje nečistoč ter poskrbi za hitro odtekanje vode z elektrarne. V kolikor panelov ne očistimo se na njih odlagajo prašni delci. Kvalitetno vzdrževana sončna elektrarna bo delovala dalje časa in bolj učinkovito. Moduli pod kotom manj kot 15 stopinj so še posebej nagnjeni k nabiranju nečistoč, kar lahko zmanjša proizvodnjo električne energije.

S čiščenjem lahko izboljšamo proizvodnjo električne energije tudi do 15%. Odvisno od količine prašnih delcev in drugih nečistoč, ki so se nabrale na površini. Izvajamo čiščenje solarnih panelov s sredstvi, ki zaščitijo površino. Za čiščenje se uporablja demineralizirano vodo, ki po osušitvi solarnih panelov ne pušča sledi.

 

CENTRALNI MONITORING, ANALIZE IN PREGLED

Lastniki in upravljavci sončnih elektrarn želijo zaščiti donosnosti svoje investicije, naj gre za manjši sistem ali večjo elektrarno. Eden od temeljev za zagotavljanje optimalnih prihodkov je hitro in zgodnje odkrivanje morebitnih napak ter učinkovito ukrepanje, če se napake pojavijo.

Z našo pomočjo in pomočjo aplikacije za daljinsko spremljanje delovanja sončne elektrarne, je to enostavno, uporabniku prijazno in hitro. Pregled delovanje preko aplikacije omogoča ne le neprekinjeno spremljanje učinkovitosti sistema, temveč tudi hitro odzivanje na morebitne nepravilnosti, kar zagotavlja maksimalno donosnost vaše naložbe.

Berite naprej

Hibridna sončna elektrarna

Hibridna sončna elektrarna

Energetska neodvisnostSmo v dobi, ko elektrika dobiva vedno večji pomen. Elektrika je pomemben vir energije na...